Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

28 tháng 10 2022 14:43

câu hỏi

Cho A=1+3+3^2+3^3+3^4+3^5+…..+3^2006 chứng tỏ A chia hết cho 13

Cho A=1+3+3^2+3^3+3^4+3^5+…..+3^2006  chứng tỏ A chia hết cho 13 


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 07:12

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 9 Bài giải chi tiết: Theo đề bài,ta có : A = (1+3+3^2)+(3^3+3^4+3^5)+...+(3^2004+3^2005+3^2006) =(1+3+9)+3^3(1+3+9)+...+3^2004(1+3+9) =13+3^3.13+...+3^2004.13 =13(1+3^3+...+3^2004) Vậy: A⋮13 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Hàm số y=x^(3)+2ax^(2)+4bx−2018,(a,b∈R) đạt cực trị tại x=−1. Khi đó hiệu a−b là (A). −1. (B). 4/3. (c). 3/4. (D). −3/4.

7

Được xác nhận