Square root
VBT
Calculator
magnet

Lee M

29 tháng 2 2020 04:53

câu hỏi

Cho 9,2g hỗn hợp X gồm Al và Zn vừa đủ với V lít dd HCl 1M thu được 5,6 lít khí hidro(đktc) a/ Tính thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp X b/ Tính V


0

1


Mạnh Đ

29 tháng 2 2020 12:18

a, Gọi số mol nAl=a, nZn=b ==>27a+65b=9.2. (1) 2Al+6HCl ----->2AlCl3+3H2 a------3a-------------------------3a/2 Zn+2HCl--->ZnCl2+H2 b-----2b--------------------b ===>3a/2+b=5.6 : 22.4=0.25. (2) ===>a=0.1 và b=0.1 ===>mAl=2.7(g) ==>%mAl=29.34% ===>%mZn= 70.66% b, nHCl=0.3+0.2=0.5 (mol) V-HCl=11.2(lít)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư, dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (t° thường) a. Viết phương trình phản ứng b. Xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

2

Lihat jawaban (1)