Square root
VBT
Calculator
magnet

N N

24 tháng 2 2020 13:15

câu hỏi

cho 73g dd HCL 20% tác dụng vừa đủ với 500ml dd KMnO4 . Lấy lượng khí X sinh ra tác dụng với lượng dư kim loại M thu được 11.875g muối clorua . a) tính nồng độ mol/lít b) xác định kim loại M


1

1


H. Thu

10 tháng 3 2020 08:00

n(HCl) = (73.20%)/36,5 = 0,4 mol 16HCl + 2KMnO4  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O 0,4 0,05 0,125 xCl2 + 2 M  2MClx 0,125 0,25/x => (0,25/x) . (M+35,5x) = 11,875 => M = 12x x=2 => M = 24 (Mg) CM(KMnO4) = 0,05/0,5 = 0,1M

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phản ứng giữa Fe và dung dịch CuSo4 thuộc loại phản ứng nào: a, thế b, trao đổi c, hóa hợp d, phân hủy

14

Lihat jawaban (1)

thêm dần dần nước clo vào dung dịch kali iotua có chứa sẵn một ít tinh bột

8

Được xác nhận