Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng H

20 tháng 12 2019 12:01

câu hỏi

cho 7 số 1,2,3,4,5,6,7 gọi X là tập hợp các số gồm hai chữ số khác nhau lấy từ 7 số trên. lấy ngẫu nhiên 1 số thuộc X. tính sác xuất để số đó là số lẻ


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 02:18

Được xác nhận

Xin chào em Đặng H Đây là một bài tập thuộc Chương mệnh đề Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Nhi N

20 tháng 12 2019 14:33

gọi không gian mẫu n(omg) có hai chữ số khác nhau: 7C1*6C1 gọi ab là số lẻ cần tìm n(A) : b có 4 cách chọn (gồm 1,3,5 7) a#b nên a có 6C1 cách chọn ==>n(A) = 4*6C1 sác xuất p(A) = n(A) /n(omg) =4*6C1/7C1*6C1=4/7.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chỉ em câu này với lim2n^3+n^2-4/a×n^3+2=1/2 với a là tham số khi đó a-a^2 bằng A -12 B -2 C 0 D-6 Giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm

1

Được xác nhận