Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh P

14 tháng 12 2019 07:11

câu hỏi

Cho, 7,75g natri oxit tác dụng với nước thu được 250ml dd bazơ


0

1


Nhi K

27 tháng 12 2019 14:30

PTHH: Na2O + H2O -> 2NaOH n pt : 1 1 2 n đề: 0,125 n Na2O = m / M = 7,75 / 62 = 0,125 (mol) n NaOH = (0,125×2)/1=0,25 (mol) m NaOH = n×M=0,25×40=10 (g) ( Đề không ghi rõ nên mình giải giúp bạn nhiêu đây thui )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoà tan 4,7 gam K2O vào nước được 0,5 lít dung dịch A, CM của dung dịch A là: a 0,25 M b 0,5 M c 1M d 0,2 M

3

Được xác nhận