Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

02 tháng 10 2021 04:45

câu hỏi

Cho 6,5g kim loại kẽm vào 200ml ddH2SO4 1M phảm ứng xảy ra hoàn a) Tính thể tích khí thoát ra b) Tính nồng độ Mol dd các chất sau phản ứng. Biết thể tích bị thây đổi không đáng kể


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 13:00

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Kim loại Bài giải chi tiết: nZn = 0,1 mol nH2SO4 = 0,2 mol VH2 = 0,2.22,4 = 4,48l CM ZnSO4 = 0,1/0,2 = 0,5M CM H2SO4 dư = 0,1/0,2= 0,5M Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

3

Được xác nhận