Square root
VBT
Calculator
magnet

Bíchh N

09 tháng 3 2020 14:38

câu hỏi

cho 6.3g hh x gồm Mg và kim loại M hoá trị không thay đổi


0

1


P. Nguyen

10 tháng 3 2020 03:42

Chào bạn. Bạn nêu rõ câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho V(l) dd KOH 0.1M vào 200ml dd HCl 0.055M và H2SO4 0.06M thu đc dd có pH=2 tính V?

4

Lihat jawaban (2)