Square root
VBT
Calculator
magnet

Phú T

07 tháng 2 2023 15:22

câu hỏi

Cho 5.4g một kim loại hóa trị 3 tác dụng với 4.8g khí oxi (vừa đủ).tìm tên kim loại

Cho 5.4g một kim loại hóa trị 3 tác dụng với 4.8g khí oxi (vừa đủ).tìm tên kim loại

 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 2 2023 12:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần oxi kim loại</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>nO2 =0,15 mol</p><p>Gọi kim loại là X, x (mol)</p><p>Ta có:</p><p>2X + 3/2O2 -&gt; X2O3&nbsp;</p><p>&nbsp;2x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,15 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (mol) &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>Ta có: 2x = 2.0,15/(3/2) = 0,2&nbsp;</p><p>=&gt; x = 0,1 (mol)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần oxi kim loại

Bài giải chi tiết:

Ta có:

nO2 =0,15 mol

Gọi kim loại là X, x (mol)

Ta có:

2X + 3/2O2 -> X2O3 

 2x         0,15               (mol)     

Ta có: 2x = 2.0,15/(3/2) = 0,2 

=> x = 0,1 (mol)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

4

Được xác nhận