Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

01 tháng 1 2020 08:36

câu hỏi

cho 5,4 gam nhom tac dung voi 19,6 gam axit sunfuric tao ra 23,6 gam sunfat va khí hidro . a ) viet phuong trình hoá hoc cua phan ung b) viet công thuc ve khoi luong cua cac chat trong phan ung 📢❔


1

2


Thanh P

02 tháng 1 2020 12:59

a ) Al + H2SO4 =) H2 + AlSO4 b ) mAl + mH2SO4 = mH2 + mAlSO4

P. Liên

02 tháng 1 2020 16:23

a, 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2 b, Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng m Al + m H2SO4 = m Al2(SO4)3 + m H2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính khối lượng của 1,2lít khí cacbonic ở điều kiện tiêu chuẩn

0

Lihat jawaban (1)