Square root
VBT
Calculator
magnet

Thành N

10 tháng 3 2022 06:37

câu hỏi

cho 40 g CuO tác dụng với H2 a)viết phương trình hóa học b) tính khối lượng kim loại sinh ra c) tính thể tích H2(đktc) cần dùng


7

1


Ngọc T

10 tháng 3 2022 12:13

a)CuO+H2tạo raH2O+Cu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người đi bộ và xe máy xuất phát tại A đi cùng chiều vòng quay bờ hồ chu vi 5 km . Khi người đi bộ đu được 1 vòng thì gặp ng đi xe máy 5 lần . Lần cuối ở A . Giả sử sau mỗi lần đến A người đi xe máy nghit ở A 15 phút thì khi người đi bộ đi được 1 vòng gặp người xe máy 2 lần , lần cuối ở A khi người đi xe máy vừa đến A m tính vận tốc mỗi người

4

Lihat jawaban (1)

giúp mình vs cần gấp mọi người ơi

4

Được xác nhận