Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết N

23 tháng 9 2021 08:40

câu hỏi

Cho 300 ml dung dịch HCI 0,5M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch X. Nồng độ của ion H* trong dung dịch X là:


9

1

Được xác nhận

P. Nguyen

23 tháng 9 2021 09:18

Được xác nhận

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: nHCl = 0,3.0,5 = 0,15 mol nNaOH = 0,2.0,5 = 0,1 mol NaOH + HCl -- > NaCl + H2O 0,1 -- > 0,1 nHCl dư = 0,15 – 0,1 = 0,05 mol = n(H+) V sau trộn = 0,3 + 0,2 = 0,5 (l) [H+] = n/V = 0,05/0,5 = 0,1M

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau a. Dung dịch HCl 2M b. Dung dịch Na2SO4 0,5M

9

Lihat jawaban (1)