Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần P

11 tháng 12 2019 13:16

câu hỏi

Cho 300 ml dd Na2Co3 , 1m vào 200ml dd cacl2 1m a. Viết phương trình hh xảy ra b. Tính khối lượng chất rắn sinh ra C. Tính nồng độ mol của các chất trong dd sau phản ứng . Cho rằng thể tích của dd thay đổi ko đáng kể ( H = 1 ; C=12;N=14;O=16;Na=23;Al=27;S=32;Cl=35,5;K=39;Ca=40 )


0

1


Phạm T

12 tháng 12 2019 04:36

Đổi 300ml = 0.3 l 200ml = 0.2. l a/ na2co3 + cacl2 => caco3 + 2nacl 1. 1. 1. 2 0.2. 0.2. 0.4 b/ số mol của cacl2 n= Cm*v => 1* 0.2 = 0.2 mol khối lượng nacl là m= n*M = 0.4 * 58.5 = 23.4 g c/

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Axit H2SO4 loãng pứ với tất cả các chất nào dƣới đây. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2

3

Được xác nhận

đốt cháy hoàn toàn 2,4 g một hợp chất hữu cơ A trong khí oxi thì thu đc 1,792 lít khí cacbonic và 1,44 gam hơi nc

2

Lihat jawaban (1)