Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoan B

05 tháng 12 2022 08:51

câu hỏi

Cho 3 tấm bìa khác nhau trên đó đã được viết các chữ cái K, Y, S. Sau đó người ta thử trải ra thành hàng ngang, hãy mô tả không gian mẫu của phép thử trên


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 13:44

Được xác nhận

Xin chào em Ngoan B, Bài giải chi tiết: Ω = "Sắp xếp 3 tấm bìa theo một hàng ngang" Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)