Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga N

17 tháng 1 2020 02:51

câu hỏi

Cho 3 số hữu tỉ a, b, c thỏa mãn 1/a+1/b = 1/c. CMR: A= căn bậc 2 của ( a²+b²+c²) là số hữu tỉ


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 03:23

Được xác nhận

Xin chào em Nga N Đây là một bài tập thuộc Chương mệnh đề Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

e chưa hiểu thiết diện là j hết

1

Lihat jawaban (1)