Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanhtrung K

11 tháng 2 2020 05:00

câu hỏi

cho 3 điểm: A(1;0-2),B(2;1;-1),C(1;-2;-2).tính tọa độ vecto BC


2

1

Được xác nhận

KIEU V

12 tháng 2 2020 04:13

Được xác nhận

(-1;-3;-1)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xét tính đơn điệu của hàm số: y= x-2/x

27

Lihat jawaban (3)