Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng L

23 tháng 12 2019 12:45

câu hỏi

cho 3,3gam kim loại A chưa biết có hóa trị không đổi phản ứng vừa đủ với 1,12lít khí Cl ở (đktc) xác định tên kim loại A


0

1


Nguyễn T

04 tháng 1 2020 12:09

b1.viết phương trình b2.tính số mol khí cl b3.tính số mol A b4.tính khối lượng chất của A.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

k2 CO3 + Al Cl3 --- Al2 (co3) 3 +kcl

19

Được xác nhận

Có hỗn hợp các kim loại sắt và nhôm biết rằng a.hh này tác dụng vừa đử với 8,736l Cl2 ở đktc b.hh tác dụng với HCl dư giải phóng 8,064l H2 ở đktc Tính thành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hh.

8

Lihat jawaban (1)