Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ B

17 tháng 12 2019 14:36

câu hỏi

cho 3,2g một kim loại M hoá trị 2 tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu đc 2,24 lít khí NO2 duy nhất(đktc). xác định kin loại M


0

1


Nhi N

19 tháng 12 2019 00:42

nHNO3=2,24/22,4=0,1 mol M + 4HNO3 ---> M(NO3)2 + 2NO2 + H20. 0,1/2. 0,1 M=m/n=3,2/0,1/2=64 ( Cu)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O và Na. Trong phân tử X, tỉ lệ khối lượng tương ứng của Na và O là 23/32. Đốt cháy hoàn toàn 3,76 gam X cần 2,688 lít khí O2 ( đktc) thu được CO2, H2O và 2,12 gam Na2CO3. Xác định CTPT của X biết công thức phân tử trùng với công thức chứa tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố là tỉ lệ số nguyên nhỏ nhất.

0

Lihat jawaban (1)