Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

23 tháng 3 2021 12:44

câu hỏi

cho 3.25g zn tác dụng với axit clohiđric(HCL)thu được kẽm clorua(zncl2) và H2 a)n HCL? b)n Zncl2 c) vH2? d)Nếu dùng lượng khí h2 ở trên đem khử đồng(2) oxit thì khối lượng đồng thu được là ?


22

1


Maiicham M

24 tháng 3 2021 10:09

a)0,1mol.b)0,05mol.c)1,12l.d)3,2 g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chất nào tác dụng với oxi có sản phẩm là CuO

8

Lihat jawaban (2)