Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

18 tháng 3 2020 02:27

câu hỏi

cho 28,4 gam điphotpho pentaoxit vào cốc chứa 90 gam nước để tạo thành axit photphoric. Khối lượng axit photphoric tạo thành là


2

1


Trần T

21 tháng 3 2020 07:24

P2O5+3H2O=>2H3PO4 Áp dụng định luật bảo tòan khối lượng ta có: mH3PO4=28.4+90=118.4(g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người ta dùng đèn xì oxi - axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi ( đktc ) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen

2

Lihat jawaban (1)