Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

08 tháng 1 2023 10:14

câu hỏi

Cho 26 g Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,5 M? Tính VH2 ở ĐKTC? Tính V dung dịch HCl 1,5 M đã dùng


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 10:53

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Kim loại Bài giải chi tiết: Ta có: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 0,4 0,8 => VHCl = 0,8/1,5 = 8/15 lít Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

67. Tính thể tích dung dịch KOH 10%(d = 1,09 g/ml) cần thiết để trung hòa hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 g CH3COOH và 1 g HCOOH.

3

Được xác nhận