Square root
VBT
Calculator
magnet

Mimi N

14 tháng 11 2019 08:23

câu hỏi

Cho 24,2g hôn hợp Fe và Zn tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí (đktc) a. Tính% khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu b. Tính nông độ mol ddHCl đã dùng. c. Tính nông độ mol các chất có trong dung dịch sau phản ứng


0

1


Đào T

21 tháng 11 2019 11:54

gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và Zn Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 x 2x x x Zn + 2HCl -> ZnCl2+H2 y 2y y y nH2= 8,96 : 22,4 =0,4 (mol) Theo đề bài ta có : 56x+65y=24,2 x+y=0,4 => x=0,2 ; y=0,2 a/%mFe= (0,2 *56)*100/24,2=46,281 % %mZn=100%-46,281%=53,719% b/ CM dd HCl = (0,2*2+0,2*2)/0,4=2 ( mol/l) c/ Cmdd FeCl2 = 0,2 /0,4=0,5 (mol/l) Cmdd ZnCl2= 0,2/0,4=0,5 (mol/l)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nguyên tử của nguyên tố X có số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 10 hạt. Trong đó, số hạt mang điện tích dương gấp 0,9167 số hạt không mang điện. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân, số lượng mỗi loại hạt và viết kí hiệu nguyên tử. Em THA HÓA rồi nhưng HÓA chưa THA cho em. Mọi người giải giúp em bài này với ạ. Mọi người mà cho em câu trả lời chi tiết là em biết ơn lắm lắm luôn đấy ạ. Cho em cảm ơn trước ạ.

12

Lihat jawaban (1)