Square root
VBT
Calculator
magnet

Đạt T

12 tháng 2 2023 14:39

câu hỏi

cho 20 điểm trong đó có đúng 10 điiểm thẳng hàng vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng

cho 20 điểm trong đó có đúng 10 điiểm thẳng hàng vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng

 

alt

11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

14 tháng 2 2023 12:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần hình học kết hợp với tổ hợp - xác suất</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>10 điểm thẳng hàng vẽ được 1 đường thẳng</p><p>Điểm thứ 11 vẽ được 10 đường thẳng với 10 điểm trên</p><p>Điểm thứ 12 vẽ được 10 đường thẳng với 10 điểm thẳng hàng và 1 đt với điểm 11</p><p>Điểm 13 vẽ được 10 đường thẳng với 10 điểm thẳng hàng và 2 đt với điểm 11 và 12&nbsp;</p><p>....</p><p>Điểm 20 vẽ được 10 đường thẳng với 10 điểm thẳng hàng và 9 đt với</p><p>9 điểm thứ 11 đến 19.</p><p>Ta có: 1 + 10.10 + 1+2+3+...+9 = 146 đường thẳng&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần hình học kết hợp với tổ hợp - xác suất

Bài giải chi tiết:

Ta có:

10 điểm thẳng hàng vẽ được 1 đường thẳng

Điểm thứ 11 vẽ được 10 đường thẳng với 10 điểm trên

Điểm thứ 12 vẽ được 10 đường thẳng với 10 điểm thẳng hàng và 1 đt với điểm 11

Điểm 13 vẽ được 10 đường thẳng với 10 điểm thẳng hàng và 2 đt với điểm 11 và 12 

....

Điểm 20 vẽ được 10 đường thẳng với 10 điểm thẳng hàng và 9 đt với

9 điểm thứ 11 đến 19.

Ta có: 1 + 10.10 + 1+2+3+...+9 = 146 đường thẳng 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)