Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 1 2020 03:10

câu hỏi

Cho 20 điểm, trong đó có A điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm ta vẽ 1 đường thẳng. Tìm a biết vẽ được tất cả 170 đường thẳng


0

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 08:10

Chào Tâm. Bài toán em đặt ra ở đây là "khá khó" đấy. Bình thường khi có 20 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì ta có tổng cộng 19 + 18 + 17 + ... + 2 + 1 = 190 đường thẳng. Nhưng bài toán này đặc biệt hơn ta có a điểm thẳng hàng thì chỉ có 170 đường thẳng. Nghĩa là có 21 đường thẳng trùng nhau. Vậy câu hỏi đặt ra là cần bao nhiêu điểm thẳng hàng để có 21 đường thẳng trùng nhau. Câu trả lời ta sẽ tìm ra bằng nhiều cách, ở đây ta thử vẽ từng trường hợp đi và ta thấy trường hợp khi có 7 điểm thẳng hàng thì ta có 21 đường thẳng trùng nhau đi qua 7 điểm đó. Vậy câu hỏi khó này có đáp số là a=7. Chúc em có một mùa tết thật vui! 😁

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-2).4.6.(-8).(-5).10.(-25)

1

Lihat jawaban (3)