Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 1 2020 03:10

câu hỏi

cho 20 điểm trong đó có A điểm thẳng hàng cứ 2 điểm ta vẽ 1 đường thẳng Tìm a biết vẽ được tất cả 170 đường thẳng


0

1


Nguyễn T

19 tháng 1 2020 03:16

Đáp án: Giả sử không có a điểm nào thẳng thì vẽ được: 20,9 :2=190{đường thẳng} số đường thẳng dôi ra là: 190-170=20{đường thẳng} Ta có: [a x ( a-1)-1|2]-1=20 a x (a-1):2=21 ⇒a x (a-1)=42 Mà 42 = 7x6 nên a = 7 Vậy a = 7 Vậy a=7 hay có 7 điểm thẳng hàng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2=

43

Lihat jawaban (18)

trên cùng một tia Ox vẽ hai điểm I và K sao cho OI = 4 cm ; OK = 8 cm . a) Trong 3 điểm O ; I ; K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? b) So sánh OI và IK c) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng OK không ? Vì sao ? d) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng IK . Tính OM .

21

Được xác nhận