Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo T

25 tháng 10 2022 13:31

câu hỏi

Cho 2 tập hợp M=(0;3) và N=[m;m 1). Tìm m để M∩N=N.

Cho 2 tập hợp M=(0;3) và N=[m;m 1). Tìm m để M∩N=N.


103

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:27

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là bài tập thuộc Toán 10 Bài giải chi tiết : M∩N=N =>m>=0 và m+1=<3 =>0=<m=<2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Cạp C

25 tháng 10 2022 23:49

<p>=&gt;m=0 và m+1=&lt;3</p><p>=&gt;0=&lt;m=&lt;2</p>

=>m=0 và m+1=<3

=>0=<m=<2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)