Square root
VBT
Calculator
magnet

Lemy L

19 tháng 9 2022 23:21

câu hỏi

Cho 2 tập hợp là A={0;2} và B={0;1;2;3;4}. Có bao nhiêu tập hợp X thoả mãn A U X = B (A hợp X bằng B) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 01:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Lemy&nbsp;L&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lemy L    

 Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

6

Được xác nhận