Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai H

08 tháng 4 2020 12:13

câu hỏi

Cho 2 đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại M. Kẻ 2 tiếp tuyến chung ngoài AB và CD (A,B thuộc (O) và B,C thuộc(O’)). Chứng ming rằng: a. Tam giác AMB là tam giác vuông b. Đường tròn đường kính AB tiếp xúc với OO’ c. Tứ giác OABO’ là hình thang vuông d. Tứ giác ABCD là hình thang cân


1

1


Lovely G

11 tháng 4 2020 08:19

đáng lẽ A,C hoặc AD thuộc (O) và B,D hoặc BC thuộc (O') mới đúng chứ? do tiếp tuyến chung thì tiếp xúc cả 2 đường tròn mà, vẽ hình ra rồi thấy -+)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đồ thị hàm số (P)

5

Lihat jawaban (1)