Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai H

09 tháng 4 2020 13:39

câu hỏi

Cho 2 đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại M. Kẻ 2 tiếp tuyến chung ngoài AB và CD (A,B thuộc (O) và B,C thuộc(O’)). Chứng ming rằng: Tứ giác ABCD là hình thang cân


0

1


Test T

30 tháng 4 2020 03:25

Gơi ý: 1) Chứng minh AB // CD (cung vuông góc vơi OO')

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm đa thức dư khi chia đa thức f(x)=x^50+x^49+x^48+...+x^2+x+1 cho đa thức x^2-1

4

Lihat jawaban (1)