Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang T

03 tháng 10 2022 09:18

câu hỏi

Cho 2 đường thằng (d1) y=x+m+1,(d2) :y=(2m-1).x+2 a) tìm m để d1//d2 b) nối m=1 gọi giao điểm cảu d1 ox,oy lần lượt là AB.tính diện tích tam giác OAB cần gấp ạ


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 04:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, chương Hàm số bậc nhất</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p><p><br>&nbsp;</p>

Xin chào em Trang T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, chương Hàm số bậc nhất

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.


 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận