Square root
VBT
Calculator
magnet

Tường V

26 tháng 11 2019 14:37

câu hỏi

Cho 2 đường thẳng (d1)y=(2+m)x+1 và (d2)y=(1+2m)x+2 a) tìm m để (d1) và (d2) cắt nhau b) với m=-1 vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ xOy rồi tìm tọa độ giao điểm của 2 đt (d1) và (d2) bằng phép tính


0

1


Dinh P

02 tháng 12 2019 14:18

a, để (d1)và (d2) cắt nhau thì:2-m khác 1+2m ,<=>2-1khác 2m-m <=> 1khác m <=>m khác 1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 học sinh đem 80 viên bi chia đèu vào các joojp. nếu bớt đi 2 hộp thì mỗi hộp tăng thêm 2 viên bi. Hỏi ban đầu học sinh đó có tất cả bao nhiêu hộp đựng bi

14

Lihat jawaban (1)