Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiên Â

24 tháng 10 2022 08:52

câu hỏi

cho 2 đường thẳng Ab và CD cắt nhau tại O.gọi ox là tia phân giác của góc AOC, oy là tia phân giác của góc BOD. Tính góc XOY giúp con với ạ.

cho 2 đường thẳng Ab và CD cắt nhau tại O.gọi ox là tia phân giác của góc AOC, oy là tia phân giác của góc BOD. Tính góc XOY 
giúp con với ạ.


30

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 09:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thiên Â,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Vì hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O</p><p>Ox là tia phân giác của góc BOD, Oy là tia phân giác của góc COD</p><p>=&gt;Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau (tính chất).</p><p>NÊN X,O,Y THẲNG HÀNG NÊN XOY=180°.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thiên Â,
Đây là một bài thuộc Toán 10.
Bài giải chi tiết:

Vì hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O

Ox là tia phân giác của góc BOD, Oy là tia phân giác của góc COD

=>Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau (tính chất).

NÊN X,O,Y THẲNG HÀNG NÊN XOY=180°.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

Thiên Â

24 tháng 10 2022 09:45

DẠ con cảm ơn ạ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận