Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen L

24 tháng 2 2020 08:48

câu hỏi

cho 2 điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp điện trở tương đương là 5 ôm ,mắc song song thì điện trở tương đương là 1,2 ôm .tính R1 và R2


0

1


Lê M

25 tháng 2 2020 09:11

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Khi mắc nối tiếp R1 + R2 = 5 Khi song song (R1.R2)/(R1 + R2) = 1,2 Giải hệ 2 PT trên ta được R1 = 2 ôm, R2 = 3 ôm hoặc R1 = 3 ôm, R2 = 2 ôm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có hai kính lúp,số bội giác của chúng lần lượt là G1=2,5x và G2=5x a, dựng ảnh của một vật qua kính lúp? nhận xét? b, tính tiêu cự của mỗi kính lúp

20

Được xác nhận

nếu tăng tiết diện dây dẫn lên gấp 3 lần đồng thời cũng tăng hiệu điện thế truyền tải điện năng lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây tải điện sẽ như thế nào? giải thích

1

Lihat jawaban (1)