Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ B

01 tháng 2 2023 12:58

câu hỏi

cho 2 hình tròn như hình vẽ .chu vi hình tròn lớn là 26,376cm .chu vi của hình tròn nhỏ là , 18,84 cm. tình diện tích phần tô màu

cho 2 hình tròn như hình vẽ .chu vi hình tròn lớn là 26,376cm .chu vi của hình tròn nhỏ là , 18,84 cm. tình diện tích phần tô màu

 

alt

6

1


Nguyễn N

03 tháng 2 2023 04:34

<p>7,536&nbsp;</p>

7,536 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 . một năm không nhuận có ... Bao nhiêu ngày

6

Lihat jawaban (2)