Square root
VBT
Calculator
magnet

Htrang H

31 tháng 10 2022 12:51

câu hỏi

Cho 2 góc A và B có cạnh tương ứng song song. Biết A=3B, tính số đo mỗi góc

Cho 2 góc A và B có cạnh tương ứng song song. Biết A=3B, tính số đo mỗi góc


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 08:35

Được xác nhận

<p>Xin chào Htrang H,</p><p>&nbsp;Câu này ta áp dụng kiến thức về hai đường thẳng song song đã hoc ở lớp 7 nhé.</p><p>&nbsp;Lời giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Ta có: gocA + gocB = 180 (trong cùng phía)&nbsp;</p><p>&lt;-&gt; 3 gocB + gocB = 180&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; 4 gocB = 180&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; gocB = 45</p><p>&nbsp;=&gt; gocA = 135</p><p>Vậy đáp án chính xác là A = 135 và B = 45</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé</p><p>cảm ơn em</p>

Xin chào Htrang H,

 Câu này ta áp dụng kiến thức về hai đường thẳng song song đã hoc ở lớp 7 nhé.

 Lời giải chi tiết: 

Ta có: gocA + gocB = 180 (trong cùng phía) 

<-> 3 gocB + gocB = 180 

<=> 4 gocB = 180 

<=> gocB = 45

 => gocA = 135

Vậy đáp án chính xác là A = 135 và B = 45

Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé

cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận