Square root
VBT
Calculator
magnet

Chuyennt C

09 tháng 8 2022 09:45

câu hỏi

Cho 2,8 g fe và 8,1 g một kim loại m đứng trước H2 tác dụng với HNO3 sau phản ứng thấy có 7,168 lít NO và còn lại 1, 12 g một kim loại .vậy kim loại m là?


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

20 tháng 8 2022 16:37

Được xác nhận

Chào em Chuyennt C , Đây là câu hỏi thuộc hóa 12. Lời giải chi tiết cho câu hỏi nằm trong phần ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 413. Silic đioxit là chất ở dạng A. vô định hình. B. tinh thể nguyên tử. C. tinh thể phân tử. D. tinh thể ion.

0