Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân N

31 tháng 12 2019 04:51

câu hỏi

cho 2,4 gam Mg phản ứng H2SO4 đặc dư thu đc V lít khí H2S ( sản phẩm khử duy nhất) . tìm V và số mol H2SO4 phản ứng


0

1


Vân A

16 tháng 1 2020 14:17

nMg= 2,4/24= 0,1(mol) PTHH: 4Mg + 5H2SO4-> 5MgSO4+H2S+H2O ->nH2S = 0,025 V= 0,025.22,4=0,56(l) nH2SO4= 0,025.8= 0,2(mol)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nguyên tử của nguyên tố X có số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 10 hạt. Trong đó, số hạt mang điện tích dương gấp 0,9167 số hạt không mang điện. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân, số lượng mỗi loại hạt và viết kí hiệu nguyên tử. Em THA HÓA rồi nhưng HÓA chưa THA cho em. Mọi người giải giúp em bài này với ạ. Mọi người mà cho em câu trả lời chi tiết là em biết ơn lắm lắm luôn đấy ạ. Cho em cảm ơn trước ạ.

12

Lihat jawaban (1)