Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ B

02 tháng 10 2022 12:14

câu hỏi

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dungn với Ca(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là a 10 gam b 20 gam c 9,8 gam d 19,8 gam


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 12:31

Được xác nhận

<p>Xin chào Vũ B.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc môn hóa học 9.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Vũ B.

Đây là câu hỏi thuộc môn hóa học 9.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

4

Được xác nhận