Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ N

17 tháng 12 2019 08:04

câu hỏi

cho 16,4 g hỗn hợp Fe Fe2O3 và m( g) dung dịch HCl 14,6% vừa đủ phản ứng xong thấy thoát ra 3,36 lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn câu a viết các phương trình hóa học tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp Câu B tìm m


0

1


Nguyễn Đ

18 tháng 12 2019 05:04

đầu tiêng viết pt tính số mol của H2 sau dó bỏ vô pt của fe+hcl tính được nfe tiếp theo mfe mfe2o3= mh ỗn hợp - mfe phần trăm tuhw tính câu b) tính mol hcl 2 pt rồi cộng lại × 36,5 ta được mhcl lấy mhcl ta tính ra mddhcl= mhcl×100/C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Axit H2SO4 loãng pứ với tất cả các chất nào dƣới đây. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2

3

Được xác nhận