Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai P

07 tháng 11 2019 13:08

câu hỏi

Cho 15g hỗn hợp gồm 2 muối k2co3 và kcl tác dụng vừa đủ với 100g hcl . thu đc 2,24 l khí ở đktc A. Viết phương trình xảy ra B. Tính nồng độ mol dung dịch axit thu được C. Tính khối lượng muối thu đc


2

1


Bé M

21 tháng 12 2019 13:21

tui ko hiểu bạn ghi gì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoà tan 19,15 gam hỗn hợp gồm NaCl và KCl vào dung dịch AgNO3 20℅ thu được 43,05 kg kết tủa tính phần trăm theo khối lượng muối trong hộp ban đầu

4

Lihat jawaban (2)

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về oxi ở điều kiện thường ? A. chất khí, không màu. B. khí oxi tan rất nhiều trong nước. C. hơi nặng hơn không khí. D. không mùi, không vị.

0

Được xác nhận