Square root
VBT
Calculator
magnet

NÓNG S

18 tháng 12 2019 16:27

câu hỏi

cho 15,6g kim loại M có hóa trị 1 tác dụng vừa đủ với 4,48 lít khí cl2(đktc)


1

2


Doanh D

19 tháng 12 2019 08:57

nCl2=4.48:22.4=0.2 PT: 2M + Cl2 —>2MCl (có nhiệt độ nha) mol: 0.4<—0.2 nM=15.6:M=0.4 =>M=39 M là Kali

Nguyễn H

22 tháng 12 2019 03:38

2M + Cl2=^2MCL số mol của Cl2 là n=4.48÷22.4=0.2mol theo phương trình ta có nM=0.2×2÷1=0.4mol Mm=15.6÷0.4=39 là kalili

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một hỗn hợp gồm 2 kim loại : một kim loại chỉ có hóa trị 2 và một kim loại vừa có hóa trị 2 vừa có hóa trị 3 , có khối lượng 1,84g . Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl due thì X tan hết cho ra 1,12 lít H2 (đktc) . Còn nếu cho X tan hết trong dung dịch HNO3 thì thu được 0,896 lít khí NO (đktc) . a) Viết PTHH b) Tìm hệ thức giữa 3 khối luọnge của 2 kim loại trên . Suy ta tên các kim loại trên . Biết rằng kum loại có hóa trị 2 và hóa trị 3 có thể là Fe hoặc Cr

4

Được xác nhận