Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh L

09 tháng 5 2023 10:37

câu hỏi

cho 13g kim loại kẽm tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl,sau phản ứng thu được muối kẽm clorua và khí hidro a.viết phương trình hóa học b.tính thể tích khí hidro thu được sau phản ứng ở đktc c.tính nồng độ mol dung dịch HCl đã dùng ~Giải đầy đủ giúp em với ạ~Thank~

cho 13g kim loại kẽm tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl,sau phản ứng thu được muối kẽm clorua và khí hidro 

a.viết phương trình hóa học 

b.tính thể tích khí hidro thu được sau phản ứng ở đktc 

c.tính nồng độ mol dung dịch HCl đã dùng

       ~Giải đầy đủ giúp em với ạ~Thank~


3

1


Nguyễn T

15 tháng 5 2023 13:10

<p>A)n<sub>Zn</sub>=m/M=0,2mol</p><p>Zn + 2HCl--&gt; ZnCl<sub>2</sub>+H<sub>2</sub></p><p>0,2---&gt;0,4----&gt;0,2---&gt;0,2(mol)</p><p>b) V<sub>H2</sub>=n.22,4=4,48l</p><p>c) C<sub>MHCl</sub>=n/V=0,4/0,1=4(M)</p>

A)nZn=m/M=0,2mol

Zn + 2HCl--> ZnCl2+H2

0,2--->0,4---->0,2--->0,2(mol)

b) VH2=n.22,4=4,48l

c) CMHCl=n/V=0,4/0,1=4(M)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Câu 17: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là

5

Được xác nhận