Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

30 tháng 12 2020 22:34

câu hỏi

Cho 13 gam kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric HCl thu được kẽm clorua ZnCl2 và khí Video. a) Lập phương trình hóa học b) Tính khối người HCl phản ứng c)Tính thể tích khí Hiđro tạo thành(đktc)


10

1


P. Liên

31 tháng 12 2020 02:51

Chào em! a, Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 b, nZn = 13/65 = 0,2 (mol) theo PTHH nHCl = 2nZn = 2. 0,2 = 0,4 mol mHCl = 0,4.36,5 = 14,6 g c, theo PTHH: nH2 = nZn = 0,2 mol VH2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 2 khoáng chất A và B biết : - A chứa 21,74% m Ca; %m Mg= %mC= 13,05%; còn lại là m O -B chứa 57,66% m Cu; 5,4%mC;36%mO và còn lại là H tìm CT A và B : gọi tên , bik CT đs ở dạng đơn giản

1

Lihat jawaban (1)