Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

11 tháng 1 2023 08:36

câu hỏi

cho 13,7 g loại M hoá trị II vào nước thu được 2,24 lít H2 ( điều kiện tiêu chuẩn) xác định M

cho 13,7 g loại M hoá trị II vào nước thu được 2,24 lít H2 ( điều kiện tiêu chuẩn) xác định M

alt

11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

12 tháng 1 2023 11:20

Được xác nhận

<p>Chào em Lê N,</p><p>Đây là dạng bài xác định kim loại.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>nH2= 2,24/22,4= 0,1 (mol)</p><p>=&gt; n<sub>e</sub>= 0,1.2= 0,2 (mol)</p><p>Gọi hóa trị của kim loại là n</p><p>Nếu kim loại có hóa trị 1 =&gt; n<sub>KL</sub>= 0,2/1= 0,2 =&gt; M<sub>KL</sub>= 13,7/0,2=68,5 (loại)</p><p>Nếu kim loại có hóa trị 2 =&gt; n<sub>KL</sub>= 0,2/2= 0,1 =&gt; M<sub>KL</sub>=13,7/0,1= 137</p><p>=&gt; M là Bari (Ba)</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Lê N,

Đây là dạng bài xác định kim loại.

 

Bài giải chi tiết: 

nH2= 2,24/22,4= 0,1 (mol)

=> ne= 0,1.2= 0,2 (mol)

Gọi hóa trị của kim loại là n

Nếu kim loại có hóa trị 1 => nKL= 0,2/1= 0,2 => MKL= 13,7/0,2=68,5 (loại)

Nếu kim loại có hóa trị 2 => nKL= 0,2/2= 0,1 => MKL=13,7/0,1= 137

=> M là Bari (Ba)

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận