Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

10 tháng 8 2022 16:54

câu hỏi

cho 12g hỗn hợp MgO và fe2o3. tính khối lượng mỗi ôxit trong Á bít rằng để hòa tan hết 250ml dd HCl 2M


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 03:14

Được xác nhận

Xin chào em Đặng T, Đây là một bài tập thuộc môn Hoá , khối 9. Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 20: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử M2X là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 22. Công thức phân tử của M2X là

0

Được xác nhận