Square root
VBT
Calculator
magnet

Ka T

13 tháng 12 2022 13:03

câu hỏi

Cho 12,8 gam đồng tác dụng với lượng dư dung dịch hno3 đặc thu được v lít khi no2 (đktc) vitết Pt hóa học tính v (biết no2 là sản phẩm khử duy nhất) (cho cu=64)

Cho 12,8 gam đồng tác dụng với lượng dư dung dịch hno3 đặc thu được v lít khi no2 (đktc)  vitết Pt hóa học tính v (biết no2 là sản phẩm khử duy nhất)  (cho cu=64)

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 12:37

Được xác nhận

<p>Chào em Ka T,</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Cu + 4HNO<sub>3</sub> -&gt; Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> +2NO<sub>2</sub> +2H<sub>2</sub>O</p><p>nCu= 12,8/64= 0,2 (mol)</p><p>-&gt; n<sub>NO2</sub>= 2n<sub>Cu</sub>= 0,4 (mol)</p><p>-&gt; V<sub>NO2</sub>= 0,4.22,4=8,96 (l)</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến em nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.</p>

Chào em Ka T,

 

Bài giải chi tiết:

Cu + 4HNO3 -> Cu(NO3)2 +2NO2 +2H2O

nCu= 12,8/64= 0,2 (mol)

-> nNO2= 2nCu= 0,4 (mol)

-> VNO2= 0,4.22,4=8,96 (l)

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến em nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chỉ em câu này vs ạ. Em cảm ơn ạ

2

Được xác nhận