Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc H

11 tháng 2 2020 04:14

câu hỏi

Cho 11,3g hỗn hợp gồm hai kim loại Zn và Mg vào trong 600ml dd HCl 1M. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp


1

1


Trần T

13 tháng 2 2020 03:18

Zn-> Zn(2+) + 2e x. 2x Mg-> Mg(2+) + 2e y. 2y 2H(+) + 2e -> H2 0,6. 0,6 (=nHCl) có số mol e cho = số mol e nhận => 2x + 2y = 0,6 lại có: 65x + 24y = 11,3 => x = 0,1 ; y= 0,2 ( thay x,y vào tính khối lượng/ x,y lần lượt là số mol của Zn và Mg)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 13: Hợp chất C3H6 có bao nhiêu công thức cấu tạo dạng mạch vòng ?

4

Được xác nhận