Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

04 tháng 3 2021 09:31

câu hỏi

Cho 11,2 lít hỗn hợp khí X (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch HCl 16,57%. Giá trị của V là


9

2


P. Nguyen

08 tháng 3 2021 09:39

Chào em, em kiểm tra lại đề bài rồi chúng ta cùng thảo luận tiếp nhé.

Nguyễn N

13 tháng 3 2021 13:34

vâng đề bài đúng r ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hỗn hợp X gồm 0.1 mol Cl2 và 0.15 mol Br2 tác dụng với 200ml dd Y gồm NaOH 1M và KOH 1M.Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường. Tính khối lượng muối clorua thủ được.

5

Lihat jawaban (1)