Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị M

28 tháng 10 2022 11:33

câu hỏi

Cho 1 hộp đựng các quả cầu trong đó có 8 quả cầu đỏ đánh số 1 đến 8, 7 quả cầu xanh đánh số 9 đến 15 và 10 quả cầu vàng đánh số 16 đến 25 hỏi có bao nhiêu cách a, lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu từ trong hộp b, lấy ra 2 quả cầu cùng màu c, lấy ra 2 quả cầu khác màu d, lấy ra ngẫu nhiên 3 quả cầu

Cho  1 hộp đựng các quả cầu trong đó có 8 quả cầu đỏ đánh số 1 đến 8, 7 quả cầu xanh đánh số 9 đến 15 và 10 quả cầu vàng đánh số 16 đến 25 hỏi có bao nhiêu cách

a, lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu từ trong hộp

b, lấy ra 2 quả cầu cùng màu 

c, lấy ra 2 quả cầu khác màu

d, lấy ra ngẫu nhiên 3 quả cầu 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:32

Được xác nhận

<p>Chào em Thị M<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>a) Có tổng số quả là: 8+7+10=25 (quả)</p><p>Số cách lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu từ trong hộp là: 25C1=25 (cách)</p><p>b) Số cách lấy ra 2 quả cùng màu là: 8C2+7C2+10C2=94 (cách)</p><p>c) Số cách lấy 2 quả cầu khác màu là:&nbsp;</p><p>8C1.7C1+8C1.10C1+7C1.10C1=206 (cách)</p><p>d) Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu là: 25C3=2300 (cách)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Thị M
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

a) Có tổng số quả là: 8+7+10=25 (quả)

Số cách lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu từ trong hộp là: 25C1=25 (cách)

b) Số cách lấy ra 2 quả cùng màu là: 8C2+7C2+10C2=94 (cách)

c) Số cách lấy 2 quả cầu khác màu là: 

8C1.7C1+8C1.10C1+7C1.10C1=206 (cách)

d) Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu là: 25C3=2300 (cách)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Hàm số y=x^(3)+2ax^(2)+4bx−2018,(a,b∈R) đạt cực trị tại x=−1. Khi đó hiệu a−b là (A). −1. (B). 4/3. (c). 3/4. (D). −3/4.

7

Được xác nhận