Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

04 tháng 11 2020 13:22

câu hỏi

cho 1 gen có chiều dài 2400 A°, trong đó số nu loại A bằng 2/3 số nu loại G hãy tính a. số lượng nu từng loại b. số liên kết hiđro


7

1


Thị C

08 tháng 12 2020 08:49

hình như đề bài sai r b ơi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

So sánh Sinh sản vô tính và hữu tính ở ĐV ạ

4

Lihat jawaban (1)

tại sao hệ tuần hoàn kín ưu thế hơn hệ tuần hoàn hở

14

Được xác nhận

dạ thầy cô giải giúp em 2 bài này với ạ.em cảm ơn thầy cô nhiều ạ. Bài 8: Ở một giống cà chua, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành trọng lượng và độ lớn của quả. Cây có quả bé nhất aabb và trung bình quả của nó nặng 30g. Cứ 1 alen trội trong kiểu gen đều làm cho quả nặng thêm 5g. Người ta tiến hành lai cây có quả to nhất với cây có quả bé nhất. 1. Hãy cho biết KG của cây có quả to nhất? Quả của nó nặng bao nhiêu? 2. Các cây F1 có quả nặng bao nhiêu? 3. Tìm kết quả phân tính ở F2 về trọng lượng của quả? Bài 9: Loại tính trạng sau đây ở cá chép là do 2 gen nằm trên 2 NST thường khác nhau quy định. Gen trội S tạo nên cá chép vảy, gen trội N tạo nên cá chép trần, cả 2 gen trội này trong KG tạo nên cá chép sọc, cả 2 cặp gen lặn tạo nên cá chép đốm, còn cặp gen NN thì làm trứng không nở. 1. Người ta cho lai cá chép vảy với cá chép sọc thì thấy cá chép con sinh ra gồm đủ dạng: cá chép sọc, cá chép vảy, cá chép trần và cá chép đốm. Hãy xác định KG của cặp cá bố mẹ. 2. Cặp cá bố mẹ trên đẻ được 1600 trứng, hãy tính số cá con mỗi loại. Biết rằng tỉ lệ sống của cá là 100%. 3. Trong một phép lai giữa cá chép trần với nhau, tỉ lệ sống của cá con là 100%. Hãy tính tỉ lệ trứng không nở và tỉ lệ cá con mỗi loại.

16

Lihat jawaban (2)