Square root
VBT
Calculator
magnet

Tô T

24 tháng 9 2021 23:49

câu hỏi

Cho 1,6 gam đồng oxit tác dụng với 100 gầm dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20% viết phương trình hoá học tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 13:36

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương PTHH Bài giải chi tiết: Ta có: nCuO = 0,02mol CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O 0,02 0,02 0,02 C% CuSO4 = 0,02.160/(1,6+100)=3,15% C% H2SO4 = (20-0,02.98)/(1,6+100) = 17,76% Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nung 23g đá vôi có chứa CaCO3 hoàn toàn ta thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc và chất rắn A a/ Tính khối lượng chất rắn A . A là hỗn hợp hay nguyên chất? Vì sao? b/ Tính % CaCO3 trong 24g đá vôi

10